Komunikaty

KOMUNIKAT-Wydawanie opinii o wpływie niespełnienia wymagań dot. pomieszczeń lub urządzeń w podmiotach leczniczych na bezpieczeństwo pacjenta

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA OPINII O WPŁYWIE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH POMIESZCZEŃ LUB URZĄDZEŃ W PODMIOTACH LECZNICZYCH NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OŚWIĘCIMIU INFORMUJE, IŻ PODMIOT LECZNICZY, KTÓRY WYKONYWAŁ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W DNIU WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ NIE SPEŁNIAJĄC WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST.1 USTAWY I W TERMINIE DO 31 GRUDNIA 2017R. NIE ZREALIZOWAŁ LUB CZĘŚCIOWO NIE ZREALIZOWAŁ PROGRAMU DOSTOSOWAWCZEGO, MOŻE WYSTĄPIĆ DO WŁAŚCIWEGO ORGANU PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ O WYDANIE OPINII O WPŁYWIE NIESPEŁNIENIA WYMAGAŃ NA BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW.

ORGAN WYDAJE OPINIĘ W FORMIE POSTANOWIENIA, NA KTÓRE STRONIE NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE (ART. 207 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ)

Główny Inspektor Sanitarny OSTRZEGA przed użyciem opioidów

W Polsce wzrasta liczba przypadków zatruć i śmierci z powodu użycia opioidów, zawartych w nowych narkotykach tzw. dopalaczach.

Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających):

- ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca,

- stwierdza się: wąskie („szpilkowate”) źrenice , bradykardię (zwolnienie czynności serca), niskie ciśnienie tętnicze,

- ma groźne dla życia zaburzenia oddechowe, w tym całkowite zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów wymaga w ramach pomocy przedlekarskiej:

- zapewnienia drożności dróg oddechowych i ułożenia jej w pozycji bezpiecznej,

- wezwania pomocy Ratownictwa Medycznego (tel. 112),

- zabezpieczenia funkcji oddechowej, bezzwłocznego podania przez ratownika specyficznej odtrutki (naloksonu) i przewiezienia do najbliższego szpitala.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z używaniem tzw. „dopalaczy”

INFORMACJA! Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu informuje, że w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniu 30 i 31 października 2017r. (poniedziałek i wtorek) wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w poniedziałek 6 listopada 2017r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

Profilaktyka chorób układu oddechowego - zaproszenie na bezpłatne badanie

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie zdrowotnym wykrywania chorób układu oddechowego, który realizowany jest przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu przy ul. Wysokie Brzegi 4, dla osób od 35 r.ż., którzy nie leczą się w Poradni Chorób Płuc i Gruźlicy oraz Poradni Onkologicznej. Szczególnie zapraszamy osoby palące papierosy.

Program realizowany jest w Pracowni Diagnostyki Obrazowej do wyczerpania limitu badań.

  • W Pracowni Diagnostyki Obrazowej oraz Pracowni Badań Czynnościowych zostanie wykonane bezpłatnie zdjęcie płuc i spirometria.

  • Lekarz specjalista pulmonolog oceni stan zdrowia i wyda stosowne zalecenia.

Prosimy o wcześniejszą rejestrację telefoniczną lub osobistą

w Pracowni Diagnostyki Obrazowej.

 

Telefon : 33/84 48 323

Rejestracja i godziny wykonania zdjęć płuc:

poniedziałek: 8.0017.00

wtorek: 8.0017.00

środa: 8.0017.00

czwartek: 8.0017.00

piątek: 8.0017.00

 

Program finansowany z budżetu Powiatu Oświęcimskiego.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań - informacja dla klientów

W związku z dodatkowymi dniami wolnymi od pracy przypadającymi na poniedziałek 14 sierpnia i wtorek 15 sierpnia 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno-epidemiologicznych.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w poniedziałek 21 sierpnia 2017r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu informuje, że w związku z dodatkowymi dniami wolnym przypadającymi na 15 i 16 czerwca 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniu 13 czerwca 2017 r. (wtorek) wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w poniedziałek 19 czerwca 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań - informacja dla klientów

W związku z dodatkowymi dniami wolnymi przypadającymi na 1 i 3 maja 2017 r. w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi przez Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, w dniach 1 i 2 maja 2017 r. wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno-epidemiologicznych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi w poniedziałek 8 maja 2017 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia ewentualnych zatruć pokarmowych oraz w niektórych sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia, standardowo zostanie uruchomiona procedura niezwłocznego przebadania próbek.

SMOG - najważniejsze informacje

Wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników środowiskowych wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie populacji. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych związana jest ściśle z wielkością i składem chemicznym ziaren.

Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Pył zawieszony  jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu. Cząsteczki te zawierają różne składniki jak np.: siarkę, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie, dioksyny oraz alergeny (takie jak pyłki roślin i zarodniki grzybów). Pył PM10 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 10 µm, natomiast pył drobny PM2,5 cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 µm2-5.

Najbardziej niebezpieczny dla zdrowia człowieka pył drobny o średnicy poniżej 2.5µm jest. Dociera on do pęcherzyków płucnych a nawet penetruje do naczyń krwionośnych, a stamtąd do krwiobiegu, stąd jest równo szkodliwy dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Większe ziarna pyłu mogą powodować stany zapalne spojówek oraz błony śluzowej nosa i gardła. Osoby cierpiące na choroby serca i płuc, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Zagrożone są także osoby aktywne fizycznie. Wysiłek fizyczny powoduje, że oddychamy szybciej i głębiej wdychając jednocześnie więcej szkodliwych cząstek. W przypadku osób starszych badania dowodzą, iż wysoki poziom pyłu zawieszonego jest związany ze zwiększeniem ryzyka hospitalizacji, a nawet zgonu z powodu chorób płuc i chorób sercowo-naczyniowych. Długotrwałe narażenie na wysokie stężenia pyłu zawieszonego sprzyja wystąpieniu przewlekłej zaporowej choroby płuc, a także zmniejszeniu sprawności i wydolności płuc. Krótkoterminowe narażenie na wysokie stężenie może nasilać objawy choroby płuc, różnych chorób o podłożu alergicznym (astma, egzema, katar sienny, zapalenie spojówek) i chorób serca (zwiększona krzepliwość krwi, zaburzenia rytmu), a także zwiększać podatność na infekcje dróg oddechowych.

Czytaj więcej...

Wstrzymanie przyjmowania próbek do badań

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje, że w związku z dodatkowym dniem wolnym od pracy- 1 listopada 2016r. również w dniu:

31 października 2016r. (poniedziałek) nastąpi wstrzymanie przyjmowania próbek materiału biologicznego do badań sanitarno-epidemiologicznych.

Zawieszenie przyjęć materiału badawczego wynika z konieczności zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi i odbywa się w uzgodnieniu z Działem Laboratoryjnym WSSE w Krakowie.

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo,

W zwiazku ze zbliżającymi się Światowymi Dniami Młodzieży, dział laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, wstrzymuje przyjmowanie próbek kału do badań sanitarno-epiedemiologicznych w okresie 25-31 lipca 2016 roku.

Ze względu na tą zmianę, materiał biologiczny do badań nie będzie również przyjmowany w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu w dniach:

1) poniedziałek - 25 lipca

2) wtorek - 26 lipca.

 

Podkategorie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu