„Stres w pracy? Nie, dziękuję!”

„Stres w pracy? Nie, dziękuję!” to polska edycja kampanii informacyjnej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) koordynowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Kampania skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównym celem kampanii „Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 2014–2015 jest zwiększenie wiedzy na temat stresu i zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy oraz zachęcenie pracodawców, menedżerów oraz pracowników i ich przedstawicieli do prowadzenia współpracy w zakresie zarządzania tymi zagrożeniami. Ponadto przedsiębiorcy, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy będą zachęceni do udziału w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk. W tej edycji nagrody zostaną przyznane przedsiębiorstwom lub organizacjom, które wyróżniają się skutecznością w zakresie oceny, eliminowania lub ograniczania stresu i innych zagrożeń psychospołecznych w pracy. Zamierzeniem organizatorów konkursu jest wskazywanie dobrych praktyk w zakresie BHP oraz korzyści z ich stosowania.

 

Stres w pracy i zagrożenia psychospołeczne.

Stres w miejscu pracy występuje wtedy, kiedy osoby pracujące – pracownicy i pracodawcy – odczuwają dyskomfort psychiczny dotyczący warunków i/lub wymagań pracy w sytuacji, w której w danym momencie warunki i wymagania te przekraczają ich możliwości.

Międzynarodowa Organizacja Pracy definiuje zagrożenia psychospołeczne jako rodzaj interakcji zachodzącą pomiędzy treścią pracy, organizacją pracy, systemami zarządzania, warunkami a kompetencjami, potrzebami i indywidualnymi właściwościami pracownika.

W Europie stres zajmuje drugie miejsce, po zaburzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, wśród najczęściej zgłaszanych problemów zdrowotnych związanych z pracą zawodową. Szacuje się, że ok. 50-60% utraconych dni roboczych może być spowodowanych stresem związanym z pracą.

Stres związany z pracą sam jest ludzką reakcją na wymagania stawiane przez pracę. Jednak gdy poziom odczuwanego stresu jest duży, stres utrzymuje się długo, nie są usuwane jego przyczyny oraz nie równoważy się jego negatywnego wpływu na zdrowie, może z biegiem czasu doprowadzić do różnego rodzaju chorób. Oprócz zdrowotnych skutków stresu w miejscu pracy, udowodniono również, że stres odczuwany przez pracowników wpływa negatywnie na funkcjonowanie całej firmy.

Kampania Stres w pracy? Nie, dziękuję!” 2014–2015 dostarcza informacji i wskazówek wspierających rozwiązanie problemu zagrożeń psychospołecznych w miejscu pracy. Główne materiały informacyjne kampanii są dostępne w krajowych punktach centralnych oraz na poniższych stronach internetowych:

https://www.healthy-workplaces.eu/pl?set_language=pl

http://stres.ciop.pl/

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu