Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego nt wąglika w Bułgarii

Sytuacja epidemiologiczna
Zgodnie z doniesieniami medialnymi z ostatnich dni do sprzedaży w Bułgarii trafiło mięso skażone wąglikiem. W chwili obecnej brak jest oficjalnego potwierdzenia, jednakże osobom podróżującym zalecane jest zachowanie ostrożności w celu uniknięcia zakażenia.

Informacje dotyczące wąglika
Wąglik jest zoonozą – chorobą, która przenosi się ze zwierząt na ludzi. Jest wywoływany przez bakterię Bacillus anthracis, mającą możliwość wytwarzania przetrwalników, które mogą bytować w środowisku przez wiele lat. Choroba występuje endemicznie w kilku regionach świata, w tym w południowej i wschodniej Europie. Źródłem zakażenia są zwierzęta chore oraz produkty pochodzenia zwierzęcego,  w tym np. mięso, krew, skóra, wełna, kości, włosie, mleko.
Do zakażenia człowieka może dochodzić poprzez bezpośredni kontakt ze zwierzętami (głównie bydłem, owcami, kozami, świniami) lub poprzez produkty pochodzenia zwierzęcego, bądź skażoną wodę. Bakteria może wniknąć do organizmu człowieka poprzez uszkodzoną skórę, drogi oddechowe. Do zakażenia może dochodzić również drogą pokarmową.
Objawy pojawiają się w okresie 1-7 dni (do 60 dni) od momentu narażenia. Ze względu na drogę wtargnięcia zarazka lub przetrwalników, wyróżnia się trzy postaci wąglika:  postać skórną, postać płucną oraz postać żołądkowo-jelitową.
Zakażenie u ludzi w postaci żołądkowo-jelitowej może nastąpić poprzez spożycie produktów pochodzenia zwierzęcego zanieczyszczonych wąglikiem. Jednakże, wymaga to dużej dawki infekcyjnej. Ryzyko infekcji w wyniku spożycia mięsa zawierającego małą liczbę bakterii lub przetrwalników w porcji mięsa jest niskie. Gotowanie mięsa pomaga dodatkowo zredukować dawkę infekcyjną w porcji mięsa do spożycia jednak nie eliminuje jej całkowicie.
Choroba w postaci żołądkowo-jelitowej zaczyna się nietypowymi objawami, jak: nudności, wymioty, utrata łaknienia i wysoka temperatura ciała (pow. 40oC). Następnie pojawiają się bóle brzucha i krwawa biegunka. W dalszym przebiegu choroby zaczynają dominować objawy toksemii.

Zalecenia dla osób podróżujących do Bułgarii:
• unikaj kontaktu ze zwierzętami hodowlanymi z rejonu występowania choroby,
w szczególności obwodu warneńskiego,
• nie kupuj produktów żywnościowych lub napojów niewiadomego pochodzenia,
• przestrzegaj zasad higieny osobistej (np. myj często ręce wodą z mydłem przed przyrządzaniem i spożywaniem posiłków, po skorzystaniu z toalety, po kontakcie ze zwierzętami),
• jedz żywność pochodzenia zwierzęcego poddaną właściwej obróbce termicznej (gotowaną, pieczoną, duszoną, dobrze wysmażoną),
• nie spożywaj surowych lub półsurowych produktów pochodzenia zwierzęcego,
• stosuj się do zaleceń lekarzy oraz miejscowych służb sanitarnych.


W razie zachorowania w trakcie pobytu należy natychmiast poprosić o pomoc lekarską, zaś w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych po powrocie z ww. rejonów należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza, informując o przebytej podróży oraz ewentualnym narażeniu.

źródło: http://www.gis.gov.pl/?go=news&id=268

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu