Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży w 2020r.

Czas wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 roku w województwie małopolskim trwa w okresie od dnia  27 stycznia  do dnia  9 lutego 2020 r.

Dzieci i młodzież skorzystają jak co roku z wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej lub jako forma w miejscu zamieszkania, m.in. na półkoloniach organizowanych przez placówki oświatowo-wychowawcze, świetlice szkolne, młodzieżowe domy kultury, ośrodki sportowe. Niezależnie od formy, organizatorzy wypoczynku mają za zadanie zapewnić dzieciom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pobytu.

Według elektronicznego rejestru wypoczynku dzieci i młodzieży w Bazie Wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej na terenie Powiatu Oświęcim  zgłoszono wypoczynek w  7  placówkach – ogółem 19 turnusów, tj. wypoczynek w miejscu zamieszkania: 6 placówek - 13 turnusów oraz  formy wyjazdowe: 1 placówka - 6 turnusów.

Ogółem z wypoczynku w zgłoszonych placówkach skorzysta ok. 658 uczestników, tj.:

wypoczynek w miejscu zamieszkania – 475 i formy wyjazdowe – 183 dzieci i młodzieży.

 

Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawowany jest na podstawie rozporządzenia  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dla dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r. poz. 452).

Na terenie powiatu Oświęcim pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku dzieci i młodzieży, którzy w czasie trwania wypoczynku  prowadzą kontrole oceniające stan sanitarno-higieniczny obiektów  pobytu dzieci i młodzieży w powiecie.

Państwowa Inspekcja Sanitarna, sprawując nadzór nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji ocenia:

 • warunki mieszkalne oraz sanitarne,
 • żywienie uczestników wypoczynku,
 • możliwość korzystania z kąpielisk,
 • wyposażenie techniczne obiektu,
 • sposób gromadzenia odpadów stałych,
 • teren placówki,
 • program zajęć dla uczestników,
 • zapewnienie opieki medycznej,
 • przestrzeganie zakazu palenia.

Zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji,
 • współpraca z organizatorami/kierownikami placówek w celu zapewnienia uczestnikom zdrowych i bezpiecznych warunków wypoczynku poprzez konsultacje, udzielanie informacji i opinii, zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawnymi;
 • edukacja uczestników, kadry pedagogicznej i obsługi w zakresie m. in. zasad racjonalnego żywienia, przestrzegania zasad higieny, zapobiegania chorobom zakaźnym i wypadkom.

W trakcie kontroli sanitarnych w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży zwraca się szczególną uwagę na: czystość pomieszczeń użytkowanych przez uczestników wypoczynku, przestrzeganie podstawowych zasad higieny, bezpieczeństwo i stan techniczny obiektu oraz jego wyposażenia.

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu