Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Oświęcimiu

ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres skrytki na ePUAP: psseoswiecim

NIP:  549-11-48-044
REGON: 000665745

Godziny pracy
poniedziałek - piątek: 7:25 - 15:00

Sekretariat:
poniedziałek - piątek 7:25 - 15:00

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu reprezentowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu/ Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z siedzibą Oświęcimiu przy ul. Więźniów Oświęcimia 10, informuje, iż jest Administratorem Państwa danych osobowych.
 
Dane są przetwarzane w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.
Podanie danych wynika z n/w przepisów prawa. Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa.
 
Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z:
 • ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
 • aktów wykonawczych.
 
Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na Państwa szczególną sytuację;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania Państwa danych osobowych innemu Administratorowi Danych; 
 • uzyskania wyczerpującej  informacji dotyczącej:
 1. występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby, 
 2. celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze; 
 3. stanu od kiedy przetwarza się  Państwa dane w zbiorze;   
 4. ewentualnym źródle pozyskania danych;
 5. udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
 
Z powyższego prawa mogą Państwo skorzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Administrator Danych Osobowych jest obowiązany, w terminie 30 dni, poinformować Państwa o przysługujących prawach i udzielić stosownej informacji na piśmie.
 
Z powyższych uprawnień można skorzystać bezpośrednio w siedzibie Administratora Danych Osobowych lub za pośrednictwem poczty.


Wyświetl większą mapę

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu