Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu żywności do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”. Wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja co będzie jednoznaczne z tzw. przyjęciem do wiadomości. Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a podstawową formą komunikacji w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdrożył nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zaleca, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu produktów objętych obowiązkiem powiadamiania zapoznali się z informacją o zmianach systemu.

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu