100 lecie Służb Sanitarnych w Polsce

 

W 2019 roku przypada 100-lecie powstania Służb Sanitarnych w Polsce. 100 lat temu Sejm niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił Zasadniczą Ustawę Sanitarną z dnia 19 lipca 1919r. Akt ten stał się podstawą prawną do organizacji całej służby zdrowia w Rzeczypospolitej, zarówno w sferze zapobiegawczej, jak i leczniczej.

Zasadnicza Ustawa Sanitarna to dobrze skonstruowany akt legislacyjny, w którym przyjęte postanowienia i rozwiązania mają charakter ponadczasowy, dzięki czemu zachowały one swoją aktualność do czasów nam współczesnych. Zapisy dotyczące opieki sanitarno - lekarskiej nad dziećmi, nadzór nad personelem medycznym, fryzjerami, szkolnictwem, ochroną powietrza, nadzór sanitarny nad środkami spożywczymi, nadzór nad produkcją i sprzedażą kosmetyków można odnaleźć w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019r.poz 59). Zasadnicza Ustawa Sanitarna w ogólnym zarysie określała zadania, prawa i obowiązki rządu i samorządu. Zobowiązywała samorządy terytorialne do organizowania szpitali, przychodni, ambulatoriów, a także przygotowania personelu medycznego. Ustawa zapewniła bezpośredni nadzór sanitarny państwa nad zdrowiem publicznym.

W roku 1952 powstały Wojewódzkie Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne i Powiatowe Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne, natomiast 14 sierpnia 1954r. utworzono Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS),nad którą nadzór powierzono Ministrowi Zdrowia.

Państwowa Inspekcja Sanitarna to jedyna instytucja, która towarzyszy nam od dnia narodzin, przez całe życie, a nawet po śmierci, bowiem zajmuje się nadzorem nad pomieszczeniami użyteczności publicznej (szpitale, żłobki, przedszkola), zakładami pracy, prowadzi sprawy z zakresu chorób zawodowych, ochrony przeciwepidemicznej, radiacyjnej, nadzoruje: wodociągi i jakość wody do spożycia przez ludzi, żywność i kosmetyki, wykonuje badania sanitarne, nadzoruje szczepienia, zwalcza dopalacze, a także sprawuje nadzór nad cmentarzami, ekshumacjami i transportem zwłok. Dociera również do obywateli z programami edukacyjnymi i profilaktycznymi, uczy zdrowych nawyków żywieniowych i unikania zagrożeń zdrowotnych. Uczestniczy w sytuacjach kryzysowych i przy organizacji imprez masowych.

Na terenie powiatu oświęcimskiego zadania należące do właściwości Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykonuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przy pomocy Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oświęcimiu.

Stacja zapewnia realizację zadań nałożonych na Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska;

  • higieny pracy w zakładach pracy;

  • higieny procesów nauczania i wychowania;

  • higieny wypoczynku i rekreacji;

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i produktów kosmetycznych;

  • higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne

w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiurealizuje swoje zadania na terenie miast: Oświęcim, Kęty, Zator, Chełmek, Brzeszcze oraz gmin: Oświęcim, Kęty, Zator, Chełmek, Brzeszcze, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek. Swym zasięgiem obejmuje tereno łącznej powierzchni 406 km² i ogólnej liczbie ludności 154062.

Objętych nadzorem w 2018r. było 2745 obiektów, w których przeprowadzono 1756 kontroli.Wydano łącznie 458 decyzji merytorycznych, 45 decyzji o stwierdzeniu chorób zawodowych, a także 551 decyzji płatniczych. Realizowano programy edukacyjne m.in.: „ARS - czyli jak dbać o miłość”, „Wybierz życie - Pierwszy Krok” oraz Krajowy Program Zwalczania AIDS i zapobiegania Zakażeniom HIV. Prowadzono również nadzór nad środkami zastępczymi.

Reasumując można stwierdzić, że zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej wytyczone prawie 100 lat temu nie straciły aktualności, co więcej, pojawiły się nowe, wynikające z potrzeb i zagrożeń obecnego świata, w tym zagrożenia bioterroryzmem, promieniowaniem radiacyjnym, hałasem czy środkami zastępczymi.

 

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu