Komunikaty

INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA PRÓBEK

Informujemy, iż w związku z dniami wolnymi przypadającymi na 24 i 25 grudnia 2020r. oraz 1 i 6 stycznia 2021r., w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, wstrzymane zostanie przyjmowanie próbek do badań w okresie od 21 grudnia 2020r. do 6 stycznia 2021r.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi od dnia 11 stycznia 2021r. (poniedziałek).


 

KOMUNIKAT O WZNOWIENIU PRZYJMOWANIA PRÓBEK KAŁU DO BADAŃ

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu wznawia z dniem 30.11.2020r. przyjmowanie próbek kału do badań na nosicielstwo w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella.

Z uwagi na szczególną sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w celu zachowania bezpieczeństwa, badania laboratoryjne będą realizowane WYŁĄCZNIE PO UPRZEDNIM UZGODNIENIU TELEFONICZNYM
/Nr telefonu 33 843-09-28/.

Punkt Przyjmowania Prób czynny w dniach:

Poniedziałek : 07:30 - 9,30 (przyjmowanie materiału)

Wtorek: 07:30 - 9:30 (przyjmowanie materiału)

Środa: 07:30 - 9:30 (wydawanie pojemników na badania)

Czwartek: 07:30 - 9:30 (wydawanie pojemników na badania)

Po odbiór pojemników i formularzy należy zgłosić się z wydrukowanym dowodem wpłaty za badanie.

Nr rachunku do wpłat za badanie: 85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby badanej).

Koszt trzykrotnego badania kału wynosi 90,00 zł.

Nazwa odbiorcy: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, kształcący się do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, kierowani na badania przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie. Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1239, 1495).

Przekazywanie sprawozdań z badań odbywać się w formie elektronicznej - na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy.

Osoby, które posiadają pojemniki z podłożem transportowym pobrane w PSSE w Oświęcimiu i chcą dostarczyć materiał do badania, winny telefonicznie uzgodnić termin dostarczenia.

Komunikat o zamknięciu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oświęcimiu dla bezpośredniej obsługi klienta od dnia 14.10.2020r.


 

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na charakter pracy, kierując się dobrem zarówno klientów/stron jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu, PSSE w Oświęcimiu zaprzestaje z dniem 14.10.2020 r. przyjmowania próbek kału do badań.

Punkt Przyjmowania Prób jest nieczynny do odwołania.


 

Informacja związana z wydawaniem zaświadczeń o odbywaniu kwarantanny

Oświęcim dnia, 15.10.2020r.

 

Informacja

związana z wydawaniem zaświadczeń o odbywaniu kwarantanny

 

Osoba, która zakończyła odbywanie kwarantanny związane z przekroczeniem granic RP i chce uzyskać świadczenia od pracodawcy lub ZUS powinna przedłożyć pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie odbywaniu obowiązkowej kwarantanny.

Przykładowy wzór oświadczenia można znaleźć np. na stronie ZUS

(oświadczenie - wzór).

Osoby, wspólnie zamieszkujące z taką osobą, także zobowiązane do odbycia kwarantanny, składają swoim pracodawcom lub ZUS oświadczenie według następującego wzoru ( oświadczenie - osoba wspólnie zamieszkująca ).

Oświadczenia takie można złożyć za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Jeśli dla pracodawcy lub ZUS pisemne oświadczenie zgłaszającego jest niewystarczające, wówczas to ZUS lub PRACODAWCA może wystąpić do tut. Inspektora o potwierdzenie odbycia kwarantanny, a złożony wniosek musi być UZASADNIONY ( Inspektor wyda w takiej sytuacji zaświadczenie w oparciu o dane z systemu EWP).

 

Komunikat o zamknięciu Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Oświęcimiu dla bezpośredniej obsługi klienta od dnia 12.10.2020r.

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433)), ze względu na szczególny charakter pracy, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu – zwanej dalej „PSSE w Oświęcimiu” – podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 12 października 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników PSSE w Oświęcimiu.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z PSSE w Oświęcimiu będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do PSSE w Oświęcimiu:
1) adres: ul. Więźniów Oświęcimia 10, 32-600 Oświęcim
2) ePUAP: /psseoswiecim/skrytka
3) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4) kontakt telefoniczny +48 22 25 00 115

 

Kontakt osobisty z pracownikami PSSE będzie możliwy:
w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu
telefonicznym 
 

 

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w PSSE w Oświęcimiu. Dziękuję za wyrozumiałość.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej PSSE w Krakowie https://psseoswiecim.wsse.krakow.pl/index.php

 

Podkategorie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2022  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu