Komunikaty

Korzystanie z wód oligoceńskich - kompedium wiedzy

W załączonych dokumentach znajduje się opracowanie pt.: "Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych). Kompendium dla konsumentów. Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów".

Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dla społeczeństwa, w szczególności osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków. Zawarto w nim najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu. Ponadto załączono ulotkę: "Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych", zawierającą skrót najważniejszych zasad korzystania z wód oligoceńskich.

Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzeniu żywności do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz. U. z 2019 r. poz. 2499). W związku z ww. rozporządzeniem w przypadku, gdy skład produktu będzie właściwy dla przypisanej kategorii żywności nie będzie prowadzone postępowanie wyjaśniające i w rejestrze zamieszczony zostanie stosowny wpis „nie prowadzono postepowania, proponowana kwalifikacja jest prawidłowa”. Wówczas z przedsiębiorcą nie będzie prowadzona odrębna korespondencja co będzie jednoznaczne z tzw. przyjęciem do wiadomości. Taka korespondencja nie będzie też przesyłana do jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a podstawową formą komunikacji w takiej sytuacji będzie rejestr. Informacje o zmianach w rozporządzeniu dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktow-objetych-obowiazkiem-powiadamiania/

Ponadto z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdrożył nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych. Informacje o systemie opublikowano na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozy-nowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkow-spozywczych/

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Oświęcimiu zaleca, aby przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na wprowadzaniu do obrotu produktów objętych obowiązkiem powiadamiania zapoznali się z informacją o zmianach systemu.

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia

Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego  po posiedzeniu

Komisji Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Szczepień Ochronnych z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie nowego koronawirusa 2019-nCoV skierowany do pracowników ochrony zdrowia

 Zalecenia:

1)     Zaleca się osobom powracającym z miasta Wuhan, u których występują objawy przypominające ciężką grypę, zgłoszenie się do izby przyjęć oddziału zakaźnego i poinformowanie o odbytej podróży.

2)     Pozostałe osoby powracające z innych miast w Chinach oraz innych krajów azjatyckich, w przypadku pojawienia się objawów przypominających grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

3)     Jednocześnie, w związku z trwającym na w Polsce oraz w pozostałych krajach półkuli północnej sezonie zachorowań na grypę rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny

 

Schemat postępowania w przypadku wystąpienia niepokojących objawów wraz z listą szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych znajdują się w poniższym linku:

>>>Komunikat krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych<<<

 


 

KOMUNIKATY GIS

Komunikat (nr 1) dla podróżujących, 20 stycznia 2020 r.-

Komunikat (nr 2) dla podróżujących, 22 stycznia 2020 r.

Komunikat (nr 3) dla podróżujących, 23 stycznia 2020 r.

Komunikat (nr 4) dla podróżujących, 24 stycznia 2020 r.

Komunikat (nr 5) dla podróżujących Warszawa, 25 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat (nr 6) dla podróżujących, 26 stycznia 2020 r.

Komunikat (nr 7) dla podróżujących, 27 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat (nr 8) dla podróżujących, 28 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat (nr 9) dla podróżujących, 28 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) 

Komunikat (nr 10) dla podróżujących, 30 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat (nr 11) dla podróżujących, 31 stycznia 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat (nr 12) dla podróżujących, 1 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat (nr 13) dla podróżujących, 2 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących (nr 14), 3 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących (nr 15), 4 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących (nr 16), 5 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących (nr 17), 6 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących (nr 18), 7 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących nr (19), 8 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

Komunikat dla podróżujących (nr 20), 10 lutego 2020 r. (Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO)

 


 

♦Informacja dotycząca koronawirusa 2019-nCoV – postępowanie dla podróżujących-postepowanie-dla-podrozujacych/

♦Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV

Zmiana przepisów dot. importu żywności pochodzenia niezwierzęcego

14 grudnia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy unijne dotyczące importu żywności z państw trzecich.

Na tej podstawie obowiązkowo stosowany jest system TRACES NEW TECHNOLOGY – TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Państwowych Granicznych Inspektorów Sanitarnych) oraz importerów żywności.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego pod niżej wskazanym adresem:

https://gis.gov.pl/dzialalnosc-gospodarcza/produkcja-i-obrot/traces/informacje-dla-importerow-zywnosci/

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

WAŻNE: 27 grudnia 2019r. dniem wolnym od pracy

w PSSE OŚWIĘCIM

 

Informacja o dodatkowym dniu wolnym od pracy i dniu pracującym

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Oświęcimiu

 

1) dniem wolnym od pracy dla pracowników PSSE Oświęcim jest dzień :

27 grudnia 2019 (piątek) - w tym dniu placówka będzie nieczynna

2) dniem pracującym dla pracowników PSSE Oświęcim jest dzień

14 grudnia 2019 (sobota) - w tym dniu placówka będzie czynna w godz. 7.25-15.00

INFORMACJA O WSTRZYMANIU PRZYJMOWANIA PRÓBEK W DNIACH 18.12.2019-06.01.2020.

Informujemy, że w celu zachowania postępowania zgodnego z procedurami badawczymi, Laboratorium wstrzymuje przyjmowanie próbek kału w okresie od 18 grudnia 2019r. do 06 stycznia 2020r.

W dniu 24 grudnia 2019r. Punkt Przyjmowania Próbek będzie nieczynny.

Wznowienie przyjmowania próbek do badań nastąpi od dnia 07 stycznia 2020r. (wtorek).

Podkategorie

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Punkt informacyjny:
tel. (+48 33) 843-09-28
fax (+48 33) 843-28-29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

> więcej

2020  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Oświęcimiu